Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564

OGŁOSZENIE

Kczewo

GPŚ.6840.3.2023.PO

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyw trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki17/24
Powierzchnia [ha]0,0222 ha
Położenie nieruchomościKczewo
Numer księgi wieczystej
SL1S/00073056/8
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoBrak
Skład nieruchomościRIIIb
Cena nieruchomości413.000,00 zł

Nieruchomość położona na wschodnich obrzeżach terenów zabudowanych wsi Kczewo. Działka o kwadratowym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu; w obrębie nieruchomości znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Działka będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 17/25.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobylnica nieruchomość położona jest na terenie wielofunkcyjnym, obszarze urbanizacji, a także w obszarze drogi powiatowej.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Powyższa cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy (pokój nr 2), a także pod numerem tel. 59 85 86 250.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.