Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668

OGŁOSZENIE

Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki595
Powierzchnia [m²]100 m²
ObrębKobylnica
Numer księgi wieczystejSL1S/00064179/0
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren drogi dojazdowej (symbol SE.037KD) – teren sportu i rekreacji (symbol SE.46US) – teren drogi zbiorczej (symbol SE.06KZ)
Skład nieruchomościBz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Okres trwania dzierżawy10 lat
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego1500 zł + 23 % VAT

Działka nie jest objęta roszczeniami osób trzecich.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 5 w godzinach pracy urzędu, tel. 59 858 62 00 wew. 232.

Wywieszono dnia ………03.2023 r.

Zdjęto dnia……………2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO