Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564

OGŁOSZENIE

Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki1524
Powierzchnia [ha]0,1426
ObrębKobylnica
Numer księgi wieczystejSL1S/00090790/0
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego– teren drogi dojazdowej (symbol SW.031KD)
Skład nieruchomościRIIIb RIVb
Okres trwania dzierżawy3 lata
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego1 zł + 23% VAT za mb

Działka nie jest objęta roszczeniami osób trzecich..

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 5 w godzinach pracy urzędu, tel. 59 850 62 00 wew. 241

Wywieszono dnia ….07.2023 roku

Zdjęto dnia ……………………08.2023 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.