Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470

OGŁOSZENIE

Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ((t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

L.p.Nr działkiPowierzchnia [m2]ObrębNumer księgi wieczystejSkład nieruchomościOkres trwania dzierżawyWysokość rocznego czynszu dzierżawnego
1.242/22,0KobylnicaSL1S/00057354/9Bp3 lata600,00 zł + 23%VAT

Działka obciążona jest umową dzierżawy do 20.12.2022 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. nr 21 w godz. od 8 do 15, tel. 842-90-70 wew. 240.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie