Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628

OGŁOSZENIE

Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki845/9
Powierzchnia [ha]0,0618
ObrębKobylnica
Numer księgi wieczystejSL1S/00010240/6
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren zabudowy usługowej, produkcyjnej (symbol SW.61UP) – teren drogi zbiorczej (symbol SW.05KZ) – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej (symbol 2UM)
Skład nieruchomościRIIIb Tp
Okres trwania dzierżawy3 lata
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego1 zł + 23% VAT za mb

Działka jest objęta umową dzierżawy do dnia 10.02.2023 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 5 w godzinach pracy urzędu, tel. 59 850 62 00 wew. 232

Wywieszono dnia ….01.2023 roku

Zdjęto dnia …………………… 2023 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony