Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532

OGŁOSZENIE

Lubuń

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do oddania w użyczenie następującą nieruchomość:

Numer działki187/4
Powierzchnia [ha]0,0016
ObrębLubuń
Numer księgi wieczystejSL1S/00107903/9
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoteren sportu i rekreacji, z możliwością obsługi turystyki kwalifikowanej, w tym turystyki wodnej, pieszej, rowerowej, konnej (symbol 51US)
Skład nieruchomościPsV
Okres użyczenia3 lata
Cel przeznaczenia nieruchomościPosadowienie telemetrycznej stacji hydrologicznej

Działka objęta jest umową użyczenia do 21.10.2023 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 5 w godzinach pracy urzędu, tel. 59 858 62 00 wew. 241.

Wywieszono dnia …09.2023 r.

Zdjęto dnia…………………….

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ