Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6607
/
/
Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce

OGŁOSZENIE

Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce

Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce, pow. grójecki, woj. mazowieckie, o pow. 16 801 m². Uregulowany stan prawny.

Cechy nieruchomości:

 • wymiary 50mx350m
  • ok. 45% obszaru nieruchomości położonego bezpośrednio przy ul. Turystycznej nadaje się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, z dopuszczalną funkcją zabudowy rekreacji indywidualnej. Pozostała część nieruchomości wchodzi w skład terenów „Natura 2000”.
  • nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Turystycznej;
   na nieruchomości znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego oraz towarzyszących zabudowań gospodarczych; nadają się do rozbiórki;
  • teren północnej, budowlanej części nieruchomości poziomy, płaski, niezagospodarowany,
  • sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości (przebieg sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej wzdłuż ul. Turystycznej)
  • północna część nieruchomości granicząca z ul. Turystyczną, o pow. 7 500 m2, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

Z opisem nieruchomości i operatem szacunkowym można zapoznać w biurze syndyka nr. tel. 32 257-00-44.

Regulamin przetargu, w tym informacje dot. przetargu można uzyskać pod adresem: syndyk.kubiec@gmail.com oraz pod nr tel. 32 257-00-44

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny