Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce

OGŁOSZENIE

Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce

Na sprzedaż nieruchomość położona przy ul. Turystycznej w Warce, pow. grójecki, woj. mazowieckie, o pow. 16 801 m². Uregulowany stan prawny.

Cechy nieruchomości:

 • wymiary 50mx350m
  • ok. 45% obszaru nieruchomości położonego bezpośrednio przy ul. Turystycznej nadaje się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, z dopuszczalną funkcją zabudowy rekreacji indywidualnej. Pozostała część nieruchomości wchodzi w skład terenów „Natura 2000”.
  • nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Turystycznej;
   na nieruchomości znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego oraz towarzyszących zabudowań gospodarczych; nadają się do rozbiórki;
  • teren północnej, budowlanej części nieruchomości poziomy, płaski, niezagospodarowany,
  • sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości (przebieg sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej wzdłuż ul. Turystycznej)
  • północna część nieruchomości granicząca z ul. Turystyczną, o pow. 7 500 m2, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

Z opisem nieruchomości i operatem szacunkowym można zapoznać w biurze syndyka nr. tel. 32 257-00-44.

Regulamin przetargu, w tym informacje dot. przetargu można uzyskać pod adresem: syndyk.kubiec@gmail.com oraz pod nr tel. 32 257-00-44

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego