Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2450
/
/
Najem, dzierżawa

OGŁOSZENIE

Najem, dzierżawa

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 lutego 2023 r.,
  2. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 lutego 2023 r.,
  3. przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 lutego 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 53/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 52/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat

Burmistrz Nidzicy informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie