Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców

OGŁOSZENIE

Najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 lutego 2023 r.,
  2. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

zgodnie z zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 lutego 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości