Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:

lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ul. Wąskiej 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5300/138640 części,

lokal mieszkalny nr 48 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3230/169501 części,

lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Wyższa Brama 29 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3909/24486 części,

lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Wyższa Brama 29 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 8855/24486 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 21 lutego 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r.

Cieszyn – 21.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,