Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

AB.6740.1862.2022.JW                                                                                         Lublin, 2023-08-09

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 162),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie decyzji nr 951/23 z dnia 28 lipca
2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 67, 66/4, 66/5, 66/3, 71/2, 71/1, 73/2, 73/1, 75/1

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki nr ew.: 170/1, 51/1, 54/1, 55/1, 58/1, 86, 87, 168/1, 168/2, 58/2, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 236, 235, 234, 232/1, 232/2, 231, 230/1, 230/2, 226, 225, 224, 214/1, 212, 211, 204/1, 202, 201, 199, 194, 192/1, 191, 190, 187, 186, 184, 172/1, 171, 368, 380, 381, 384, 392/1, 394, 400, 407/1, 414, 418/1, 417/1, 423, 426, 429, 431, 433, 437/1, 439/2, 440, 88, 89/1, 90, 91, 94, 95, 99, 107/1, 111, 112, 115, 118, 119/2, 120, 448/1, 124, 125, 129, 130/1, 132, 134, 135, 136, 138, 140/2, 142, 144, 146/2, 148, 150, 151, 152, 153/1, 155, 157, 159, 161, 165/1, 166, 167

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 205, 145, 63, 621, 270, 203, 257, 291, 35, 100/2, 100/1, 98, 106, 147, 165, 166, 959/1, 959/2, 170, 172, 171/1, 173/1, 173/2, 174, 175, 176/1, 177, 178, 183, 184/1, 184/2, 187, 190, 193, 197, 200, 206/1, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 271, 273, 275, 277, 279/1, 281, 283, 285, 287, 289, 292, 296/1, 297, 298/2, 298/1, 299, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 960/2, 960/1, 17/1, 19/3, 20/1, 21/1, 24, 25, 31, 32/1, 33, 34/3, 39, 957/1, 957/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 60, 62

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 269/10, 269/12, 270/3, 271/3, 17/3, 21, 404, 406, 50/1, 56/1, 57, 63, 70/1, 91, 101/2, 102, 131, 133/2, 138, 143, 151, 154/2, 168, 171, 175, 185, 188/1, 190, 194, 396, 207, 211, 215, 223, 225/2, 226/1, 238, 239/3, 241, 242/2, 251, 253, 254/2, 256, 263, 264, 265, 266/1, 269/11, 272/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 71/4, 73/6, 73/4, 75/3

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 64/2, 65/2, 66/2, 86/2, 212, 211, 172/1, 171, 417/3, 423/2, 426/2, 439/4, 440/2, 99/2, 107/3, 119/2, 120, 155/2, 157/2, 159/2, 161/2, 165/3, 166/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 100/1, 147/2, 959/6, 172/2, 173/6, 174/2, 175/2, 270/2, 184/6, 190/2, 193/2, 197/2, 207/2, 208/2, 209/2, 211/2, 212/2, 213/2, 257/2, 271/2, 273/2, 275/2, 277/2, 279/4, 281/2, 283/2, 285/2, 287/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 50/4, 56/4, 57/2, 63/2, 91, 102, 133/6, 190/2, 194/2, 396/2, 207/2, 263/2, 264/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci teletechnicznej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 168/7, 381/2, 394/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 34/5, 209/2, 296/4, 297/2, 298/4, 298/1, 299

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 17/5, 406/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci elektroenergetycznej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 66/7, 66/3, 66/5

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 58/4, 119/2, 211, 423/2, 426/2, 429/2, 431/2, 433/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 3/2, 4/2, 10/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działka nr ew.: 101/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 66/5, 75/3

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 58/4, 230/6, 214/1, 448/1, 204/1, 140/4, 142/2, 144/2, 194, 192/1, 191/2, 166/2, 172/1, 168/4, 168/7, 368, 380, 426/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 4/2, 34/5, 209/2, 45/2, 271/2, 273/2, 292/4

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 17/5, 91

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę dróg innych kategorii:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działka nr ew.: 66/4

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 51/1, 54/1, 55/1, 58/1

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działka nr ew.: 203/2

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • W branży drogowej
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • rozbiórkę istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji jezdni
  o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 3,0 m,
 • wykonanie w rejonie zatok autobusowych chodników wraz z peronami
  o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr, 6 cm (barwy szrej) o szerokości 2,20 m
  (z krawężnikiem),
 • wykonanie przy zatokach autobusowych miejsc pod wiaty przystankowe
  o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o wymiarach
  5,0 m x 1,5 m,
 • wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym łamanym gr. 15 cm
  o szerokości 1,0 m,
 • przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z bocznymi drogami poprzez rozbiórkę jezdni na wlotach i wykonanie nowych, pełnych konstrukcji jezdni,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów przez chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 8 cm (barwy czerwonej),
 • przebrukowanie (regulacja wysokościowa) istniejących, utwardzonych nawierzchni, utwardzonych zjazdów i dojść,
 • wykonanie rowów przydrożnych otwartych,
 • ułożenie przepustów z rur PP Ø40 cm pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów otwartych,
 • wykonanie przepustów z rur PP Ø100 cm pod koroną drogi powiatowej nr 2301L,
 • wykonanie rowów krytych z rur Ø50 cm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi
  Ø100 cm,
 • wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø16 cm,
 • wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi
  Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm,
 • umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
 • lokalne umocnienie skarp i dna rowów betonowych płytami ażurowymi,
 • lokalne umocnienie skarp i dna rowów brukowcem w miejscach wlotów króćców odpływowych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 1. W branży elektroenergetycznej
 2. przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury sieci elektroenergetycznej,
 3. budowę oświetlenia drogowego,
 1. W branży teletechnicznej
 2. wykonanie kanału technologicznego,
 3. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej,
 1. W branży sanitarnej (usunięcie kolizji – PSG)
 2. Przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury sieci wodociągowej.

Informuję, że:

 •    zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy jw. Dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość lub wydadzą nieruchomość i opuszczą lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub w którym decyzja ta stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;
 •    zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy jw., gdy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększ się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości;
 •    W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.