Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

OGŁOSZENIE

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

Mieroszów, dnia 01.09.2023 r.

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.)

Burmistrz Mieroszowa

ODWOŁUJE

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy – działki nr 248/3, obręb Mieroszów 2, w części o powierzchni 104 m², użytek gruntowy S-PsIV. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą nr SW1W/00039093/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych – wyznaczony na dzień 20 września 2023 roku na godz. 10:00.

Uzasadnienie

Powodem odwołania przetargu jest zmiana powierzchni działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Informacja o odwołaniu przetargu zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Lipiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy