Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 162),

Starosta Kościerski

niniejszym zawiadamia:

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącą działkę nr 79/3, obręb 02 Kościerzyna, gmina miejska Kościerzyna, wywłaszczoną na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna w związku z realizacją inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. Małej Kolejowej w Kościerzynie (decyzja Starosty Kościerskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr AB.6740.274.8.2022,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej
ul. Małej Kolejowej w Kościerzynie).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

STAROSTA

Alicja Żurawska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy