Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Ogłoszenie nr 417/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 417/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 417/2022

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 31.08.2022 r. znak: GKB.6733.15.2022.MB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami na działkach nr: 614, 624, 28, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11 i 36/12 – obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

                                                                                                   Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo