Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Ogłoszenie nr 420/2022 Wójta Gminy Zbiczno odnośnie wszczęcia  na  wniosek  Gminy Zbiczno, postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego dla  przedsięwzięcia  polegającego  na rozbudowie sieci wodociągowej  na  działkach  nr:  159,  161,  169 –  obręb   geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 420/2022 Wójta Gminy Zbiczno odnośnie wszczęcia  na  wniosek  Gminy Zbiczno, postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego dla  przedsięwzięcia  polegającego  na rozbudowie sieci wodociągowej  na  działkach  nr:  159,  161,  169 –  obręb   geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno.

OGŁOSZENIE nr 420/2022

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 6 września 2022 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4,  art. 73 § 1  ustawy z dnia  14  czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w  dniu  06.09.2022 r.   zostało   wszczęte   na   wniosek   Gminy Zbiczno, postępowanie   administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego dla  przedsięwzięcia  polegającego  na rozbudowie sieci wodociągowej  na  działkach  nr:  159,  161,  169 –  obręb   geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo