Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych nieograniczonych

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych nieograniczonych

OGŁOSZENIE
O PUBLICZNYCH PRZETARGACH USTNYCH
NIEOGRANICZONYCH
TERMIN WYWIESZENIA : 04.09.2023 r. do dnia 04.10.2023 r.

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zmian.)

WÓJT GMINY WIEPRZ

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2023 r. (tj. wtorek) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

  1. O godzinie 1000 II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/14 o pow. 0,1109 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Według ewidencji gruntów działka nr 1524/14 sklasyfikowana jako: RIVa.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/14

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/14 wynosi: 90.000,00 złotych brutto,
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 9.000,00 złotych

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (t.j. wtorek) roku o godzinie 1000 odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

  1. O godzinie 1030 II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/15 o pow. 0,0945 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Według ewidencji gruntów działka nr 1524/15 sklasyfikowana jako: RIVa.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/15

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/15 wynosi: 65.000,00 złotych brutto,
Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 6.500,00 złotych

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (t.j. wtorek) roku o godzinie 1030 odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

  1. O godzinie 1100 II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/16 o pow. 0,0841 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.
Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/16, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/16
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/13
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/12

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/16 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi: 65.000,00 złotych brutto,
Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 6.500,00 złotych

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (t.j. wtorek) roku o godzinie 1100 odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

  1. O godzinie 1130 II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/17 o pow. 0,0862 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.
Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/17, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/17
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/13
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/12

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/17 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi: 70.000,00 złotych brutto,
Słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 7.000,00 złotych

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (t.j. wtorek) roku o godzinie 1130 odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

  1. O godzinie 1200 II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach:

Przedmiotem sprzedaży jest: Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/18 o pow. 0,1083 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.
Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/18, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/18
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/13
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=121810_2.0001.1524/12

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/18 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi:
90.000,00 złotych brutto,
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 9.000,00 złotych

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (t.j. wtorek) roku o godzinie 1200 odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek ewid. nr: 1524/12 o pow. 0,0312 ha, 1524/13 o pow. 0,0305 ha, 1524/14 o pow. 0,1109 ha, 1524/15 o pow. 0,0945 ha, 1524/16 o pow. 0,0841 ha, 1524/17 o pow. 0,0862 ha oraz 1524/18 o pow. 0,1083 ha położonych przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, woj. małopolskie w odległości około 11 km do centrum miejscowości Wieprz i około 8 km do centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane oraz tereny przeznaczone pod zabudowę i tereny leśne. Okolica cicha i spokojna. Teren o nieznacznym nachyleniu w kierunku północnozachodnim. Poszczególne działki kształtem zbliżone są do prostokątów a działka 1524/18 kształtem zbliżona jest do trapezu. Dojazd do działek ewid. nr: 1524/14 oraz 1524/15 odbywał się będzie bezpośrednio z drogi publicznej – droga gminna o nawierzchni gruntowej utwardzonej tj. ul. Osiedlowej. Natomiast dojazd do działek ewid. nr: 1524/18, 1524/17 i 1524/16 będzie ustanowiony poprzez udział wynoszący 1/3 części w działkach 1524/12 i 1524/13 – które stanowić będą wewnętrzną drogę dojazdową. Działki nieuzbrojone, media w znacznej odległości. Na działce 1524/16 znajduje się słup energetyczny częściowo ograniczający możliwości jej zagospodarowania.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020), zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) nieruchomość objęta jest ustaleniami:

Działki nr: 1524/12, 1524/14, 1524/15 obręb Frydrychowice objęte są ustaleniami:

  • tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 1MU.36)
  • tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej (symbol 1KDL.7)

Działki nr:1524/13, 1524/16, 1524/17, 1524/18 obręb Frydrychowice objęte są ustaleniami:

  • tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 1MU.36)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.) upłynął
w dniu 03.07.2023 r.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które do dnia 04 października 2023 r. tj. środa dokonają wpłaty wadium w formie pieniądza wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Gminy Wieprz nr 92 1050 1100 1000 0022 7925 7394 w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 04 października 2023 r. tj. środa wadium znajdowało się na rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieprz. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości oraz imię i nazwisko/a uczestnika/ów przetargu.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Wieprz. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Informacja o wyniku przetargu zawierająca między innymi imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby wskazanej jako nabywca nieruchomości, podana będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieprz https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,22827,ogloszenia-rozne-obwieszczenia.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, na okres co najmniej 7 dni.
Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi nabywca.
Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.
Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.14, tel. 33 87-55-118 w. 16.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieprz https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,22827,ogloszenia-rozne-obwieszczenia.html, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5 oraz w zwyczajowo przyjęty sposób tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wieprz.
Wójt Gminy Wieprz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO