Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

o wywieszeniu wykazu

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022, poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021, poz. 1899 ze zm.), w związku Uchwałą Nr XLV/423/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 437/1, położonej w Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0005 – Meszna,

zawiadamiam o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości, w dniach od 23.09.2022 r. do 13.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl — BIP — Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl.

Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin złożenia wniosku o ich nabycie licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta w drodze określonej w niniejszym wykazie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,