Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie odwołania przetargów

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie odwołania przetargów

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

ODWOŁUJE

  1.  ogłoszony na dzień 27 stycznia 2023 r. na godz. 900 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 207/24
    o pow. 0,0161 ha, położonej w obrębie Świdnica gmina Świdnica,
  2. ogłoszony na dzień 27 stycznia 2023 r. o godz. 940 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 207/27
    o pow. 0,0154 ha, położonej w obrębie Świdnica gmina Świdnica,
  3. ogłoszony na dzień 27 stycznia 2023 r. o godz. 1030 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 207/28
    o pow. 0,0041 ha, położonej w obrębie Świdnica gmina Świdnica.

Przyczyną odwołania przetargów jest zmiana uwarunkowań prawnych, które ograniczają obrót nieruchomościami na dotychczasowych warunkach, co wymaga uwzględnienia w ogłoszeniach o przetargach.

Zielona Góra, dnia 04.01.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.