Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 12.04.2024r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości lokalowe:

L.p.Położenie Nr działkiKW Pow. działkiOpis nieruchomości PowierzchniaPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennegoWartość lokalu i gruntu Udział we wspólnych częściachForma sprzedażyRodzaj zbyciaPodstawa sprzedaży
1.
Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 16/5


2083/9

RA1S/00021337/91014 m2

Lokal mieszkalny M235,84 m2
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
134.934,00 zł3584/57260
Bezprzetargowo na rzecz najemcyWłasnośćUchwała Nr XCI/470/2024 Rady Gminy Wierzbica z dn. 15.02.2024r.

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 12.04.2024 roku do dnia 02.05.2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku infopublikator.pl oraz na stronie internetowej Urzędu BIP.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomości.

Wójt Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisław Dulias

Sporządziła Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO