Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 18.08.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do wydzierżawienia następującą nieruchomość:

L.p.Położenie Nr działkiKW Pow. działki w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennegoRoczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnegoOkres dzierżawy
1.Wierzbica działka nr 1330/3RA1S/00024476/6
Pow. 13,1700 ha (R IVb – 8,2630 ha R V – 4,1445 ha R VI – 0,7310 ha Lzr – 0,0315)
Niezabudowana, kształt nieregularny, dojazd z dwóch stronTeren potencjalnej działalności zakładu górniczego w granicach potencjalnego obszaru górniczego dla złoża „Wierzbica Pole B”, wymagający ustanowienia koncesji na eksploatację złoża (1.PG.3)1317,00 zł5 lat

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 18.08.2022 roku do dnia 07.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku internetowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Sporządziła: Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.