Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonych w gm. Krokowa do poddzierżawy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonych w gm. Krokowa do poddzierżawy

OGŁOSZENIE

DYREKTORA KROKOWSKIEGO CENTRUM KULTURY W KROKOWEJ

z dnia 16.03.2023

w sprawie wykazu nieruchomości położonych w gm. Krokowa do poddzierżawy

Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości przeznacza do poddzierżawy następujące nieruchomości na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK   Część działki 1/6 i 473/5,Część działki  473/5, 451/14Część działki 7/8 i 1/6,
ObszaryObszar nr 1Obszar nr 2Obszar nr 3
OBRĘBObręb Karwieńskie Błota, gm. KrokowaObręb Karwieńskie Błota, Żarnowiec, gm. KrokowaObręb Białogóra, gm. Krokowa
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD1W/00125929/7 GD1W/00125929/7GDW1W/00125929/7 GD2W/00054015/5
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI1/6 – 25,6057 ha 473/5 – 19.8879 ha473/5 – 5,7946 ha 451/14 – 20.5765 ha7/8 – 26.0736 ha 451/14 – 20.4041 ha
OPIS NIERUCHOMOŚCIstanowiących pas plaży znajdujący się pomiędzy podstawą wydmy, a brzegiem morskim od przejścia na plażę nr 1 (ujście rzeki Karwianki, strona zachodnia) do przejścia na plażę nr 17, oznaczonych jako obszar nr 1,stanowiących pas plaży znajdujący się pomiędzy podstawą wydmy, a brzegiem morskim od przejścia nr 17 do przejścia nr 25 (ujście rzeki Piaśnicy, strona zachodnia) z wyłączeniem odcinka plaży stanowiącego przystań rybacką Dębki od 147,330 m do 147,485 m oznaczonych jako obszar nr 2,obręb geodezyjny Białogóra stanowiących pas plaży znajdujący się pomiędzy podstawą wydmy, a brzegiem morskim od przejścia na plażę nr 31 do przejścia na plażę nr 35, oznaczonych jako obszar nr 3.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  02.PL Teren plaży nadmorskiej02.PL Teren plaży nadmorskiej
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIHandel obnośnyHandel obnośnyHandel obnośny
Termin zagospodarowania nieruchomościUmowa poddzierżawy na okres do 3 lat (od dnia 15.06.2023r.- do dnia 10.09.2025r.)Umowa poddzierżawy na okres do 3 lat (od dnia 15.06.2023r.- do dnia 10.09.2025r.)Umowa poddzierżawy na okres do 3 lat (od dnia 15.06.2023r.- do dnia 10.09.2025r.)
CENA WYWOŁAWCZA ZA PIERWSZY ROK  14 000,00 zł/netto plus obowiązujący podatek VAT16 000,00 zł/netto plus obowiązujący podatek VAT14 000,00 zł/netto plus obowiązujący podatek VAT
DODATKOWE OPŁATYpoddzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością .poddzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomościąpoddzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością
DODATKOWE INFORMACJENieruchomość zostanie wydzierżawiona zgodnie z najkorzystniejszą ofertą.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona zgodnie z najkorzystniejszą ofertąNieruchomość zostanie wydzierżawiona zgodnie z najkorzystniejszą ofertą
RODOZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych            jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest udział w  przetargu na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych            jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest udział w  przetargu na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych            jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest udział w  przetargu na prowadzenie handlu obnośnego na plażach morskich.
    
      

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej: bip.kck.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, Facebook Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, www.kck.krokowa.pl, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  16.03.2023 dnia  do  dnia 06.04.2023

Szczegółowe informacje i wyjaśnienie można uzyskać pod numerami telefonu 58 675 41 00 lub 691 447 000, lub adresem j.markowska@kck.krokowa.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE