Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gmina Krokowa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gmina Krokowa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 lipca 2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gmina Krokowa przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póżn.zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016604/3         
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  część działki nr  45/1  
OBRĘBJeldzino
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI  0.0150 ha (Ba)  
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIdzierżawa na cele ogródka działkowego
OPIS NIERUCHOMOŚCIPrzedmiotowy teren niezabudowany, położony w obrębie Jeldzino.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP– dla nieruchomości oznaczonej nr działki 45/1 ob. Jeldzino, gm. Krokowa brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 45/1 ob. Jeldzino, posiada użytek Ba.
CZYNSZ dzierżawny0,65 złotych rocznie za 1 m2                                                               plus obowiązujący podatek VAT.
DODATKOWE OPŁATY dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać  należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek /pisemną ofertę.                                            
TERMIN TRWANIA UMOWYod dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2025 r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawynie dotyczy
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia 27.07.2022 r. do  dnia 18.08.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia