Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sobieńczyce gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sobieńczyce gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa 

Nr 0050.274.2022 z dn. 11.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sobieńczyce

gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

1/. dz. 125/3 o pow.  0.1281 ha (RIVa-0.1281 ha),  obręb Sobieńczyce, KW nr  GD2W/000166617/7,

2/. dz. 125/4 o pow.  0.1280 ha (RIVa-0.1280 ha),  obręb Sobieńczyce, KW nr  GD2W/000166617/7,

3/. dz. 125/5 o pow.  0.1242 ha (RIVa-0.1242 ha),  obręb Sobieńczyce, KW nr  GD2W/000166617/7,

4/. dz. 125/6 o pow.  0.1246 ha (RIVa-0.1246 ha),  obręb Sobieńczyce, KW nr  GD2W/000166617/7,

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  dla nieruchomości oznaczonej nr działki 125/3, 125/4, 125/5 i 125/6 ob. Sobieńczyce brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.                    
CZYNSZ dzierżawnyRoczny – 2,88  dt pszenicy płatny do 15 września każdego roku: I półrocze (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu   o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego),              II półrocze (wartość 1 dt pszenicy ustala się  w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS średniej             krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze roku bieżącego).
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJE  nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.  
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat,  do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawystosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29     oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 12.10.2022 r.   do  dnia 02.11.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA