Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa 

Nr 0050.272.2022 z dn. 11.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec

gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

1/. dz. 264/1 o pow. 1.1346 ha (ŁIV-1.0422 ha, ŁV-0.0283 ha, W-ŁIV-0.0641 ha),  obręb Żarnowiec,   KW  nr  GD2W/00033666/0,

2/. dz. 265 o pow. 0.0649 ha (ŁV-0.0649 ha),  obręb Żarnowiec, KW nr  GD2W/00033666/0,

3/. dz. 491/4 o pow. 0.3016 ha (RV-0.3016 ha),  obręb Żarnowiec, KW nr  GD2W/00033666/0,

4/. dz. 249/10 o pow. 0.0415 ha (ŁV-0.0415 ha),  obręb Żarnowiec, KW nr  GD2W/00016600/5

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa, zatwierdzonym uchwałą nr VI/48/2015 z dnia 26.03.2015r.   (Dz.U Woj. Pomorskiego z dn. 11.05.2015r. poz. 1552) dz. 264/1, dz. 265 i dz. 249/10 oznaczona jest symbolem: 07.R Tereny rolnicze zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa, zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/259/2020 z dnia 27.08.2020r.   (Dz.U Woj. Pomorskiego z dn. 07.10.2020r. poz. 4146) dz. 491/4 oznaczona jest symbolem w części:                25-R Tereny rolnicze,  i 40-KX-Tereny ciągów pieszych i rowerowych.
CZYNSZ dzierżawnyRoczny – 4,83  dt pszenicy płatny w dwóch ratach: I rata – do dnia 31 marca każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu   o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego), II rata – do dnia 15 września  każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu                                      o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze roku bieżącego).
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJE  nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.  
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat,  do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawystosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29   oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki  w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 12.10.2022 r.   do  dnia 02.11.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA