Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

 z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr XLVII/468/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do zbycia                   

LpObręb położenia nieruchomo- ściOznaczenie nieruchomo- ści nr działkiPow. działki w haKsięga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie  Wartość w zł.  netto.Sposób zagospodarowania nieruchomości  
1.2.3.4.5.6.7.
1/.Sławoszynonr  400/150.0528 haGD2W/00016600/528 000,00dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach)   i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038, od dnia 29.09.2022 r.  do  20.10.2022 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 10.11.2022 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  206,  tel. 58/675 41 15  lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy