Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

                                         Wójta Gminy Wierzbica

                                                        z dnia 30.12.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

L.p.Położenie Nr działkiKW Pow. działki w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennegoCena w złForma sprzedażyRodzaj zbyciaWysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoPodstawa sprzedaży
1.Wierzbica działka nr 241/58RA1S/00019640/9   Pow. 1,1515 ha  Położona w miejscowości Rzeczków. Niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą oraz drzewami. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi asfaltowej działka nr 241/5. Ukształtowanie terenu płaskie.Tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów, w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych (5.P.1)533.000,00 zł + 23%VATUstny przetarg nieograniczonyUżytkowanie wieczyste3% ceny nieruchomości, płatne do 31 marca każdego rokuUchwała Rady Gminy Wierzbica Nr XLIV/260/2021 z dnia 31.08.2021r.

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 28.12.2022 roku do dnia 17.01.2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku internetowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.