Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Ogłoszenie Wójta Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do najmu  w drodze ustnego  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do najmu  w drodze ustnego  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy  Wierzbica

z dnia 17.08.2022 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do najmu  w drodze ustnego  przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do najmu  następujące  nieruchomości:

L.p.Położenie Nr działki  KW Pow. Działki w haOpis nieruchomości    Przeznaczenie przedmiotu najmuWysokość opłat z tytułu najmuTermin wnoszenia opłatOkres obowiązywania umowyWysokość stawki czynszu
1.                                                     2.Wierzbica działka nr 2083/4                               Wierzbica działka nr 2083/4  RA1S/00021128/1                                 RA1S/00021128/1  Lokal użytkowy o powierzchni  54,31 m2 , jest położony na parterze budynku wielorodzinnego ,wspólnoty mieszkaniowej nr 14 przy                ul. I. Krasickiego.                     Lokal użytkowy o powierzchni  67,57 m2 , jest położony na parterze budynku wielorodzinnego ,wspólnoty mieszkaniowej nr 14 przy             ul. I. Krasickiego.Prowadzenie działalności handlowej, usługowej, nieuciążliwej.                         Prowadzenie działalności handlowej, usługowej, nieuciążliwejPodatek od nieruchomości 18, 60 zł. za 1m2 w stosunku rocznym. Opłaty niezależne od wynajmującego, tj. fundusz remontowy i koszty zarządu 5,20 zł. za 1m2, centralne ogrzewanie 8,00 zł. za 1m2               Podatek od nieruchomości 18, 60 zł. za 1m2 w stosunku rocznym. Opłaty niezależne od wynajmującego, tj. fundusz remontowy i koszty zarządu 5,20 zł. za 1m2, centralne ogrzewanie 8,00 zł. za 1m2       Do 10 dnia każdego miesiąca                             Do 10 dnia każdego miesiąca   3 lata                               3 lataZgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.12.2019r.,              i Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2021r., zgodnie z rodzajem prowadzonej dzielności, lub wylicytowanej kwoty od ustalonych stawek                         Zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.12.2019r.,              i Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2021r., zgodnie z rodzajem prowadzonej dzielności, lub wylicytowanej kwoty od ustalonych stawek    
         

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  17.08.2022 roku do dnia 08.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku internetowym  oraz na stronie internetowej Urzędu.

Osoby będące zainteresowane dzierżawą przedmiotowego lokalu mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, pok. 18 i składać oferty na najem przedmiotowej nieruchomości.

                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Wierzbica                                                                                                    /-/ Zdzisław Dulias

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.