Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000

OGŁOSZENIE

Płaszewo

GPŚ.6840.12.2022.PO

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki69/58
Powierzchnia [ha]0,0258 ha
ObrębPłaszewo
Numer księgi wieczystej
SL1S/00114010/4
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
Brak
Skład nieruchomościRIVb
Cena nieruchomości15.480,00 zł

Nieruchomość położona w centrum wsi Płaszewo, wśród terenów zurbanizowanych. Działka o foremnym, lekko trapezowym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu. Posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej, media dostępne w pasie drogowym.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica nieruchomość położona jest na terenie wielofunkcyjnym, obszarze urbanizacji, a także w obszarze drogi powiatowej.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wylicytowana cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 59 85 86 250.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.