Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4924
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 1,3836 ha:
  2. nr 3/2 o pow. 0,1833 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,0824 ha; RIVa – grunty orne o pow. 0,0220 ha; W – grunty pod rowami o pow. 0,0789 ha);
  3. nr 3/3 o pow. 0,6002 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,6002 ha);
  4. nr 3/4 o pow. 0,6001 ha (użytek: RIIIa – grunty orne o pow. 0,2649 ha; RIVa – grunty orne o pow. 0,3252 ha; ŁIV – łąki trwałe o pow. 0,0100 ha),

oznaczone geodezyjnie na arkuszu 46 w obrębie 1, położone w Inowrocławiu przy
ul. Towarowej, stanowiące własność Miasta Inowrocławia, zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

  • Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
    al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 12 sierpnia do 1 września 2022 r.
  • Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy
    al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

KW

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Wysokie, gm. Wysokie

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: