Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu położonej w rejonie ul. Bukowego

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu położonej w rejonie ul. Bukowego

MK.6845.1.83.2023KK

Dokument:25847.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00014159/4, prowadzony  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.97,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  27,75 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z części działki ewidencyjnie oznaczonej numerem  1034/2, w obrębie Lipiny, położona w rejonie ul. Bukowego,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: garaż murowany,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

108,23 zł + Vat,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz z tytułu najmu płatny w stosunku miesięcznym, do ostatniego dnia danego danego,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu najmu podlega waloryzacji w oparciu    o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego, 11.Informacje o przeznaczeniu, do oddania w najem lub dzierżawe: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

 Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.