Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Pocztowej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Pocztowej

              Świętochłowice,

MK.6840.21.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

     KW Nr KA1C/00003285/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
Wieczystych, dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest KW Nr KA1C/00010749/9, jednostka rejestrowa nr G. 1912

2) powierzchnia nieruchomości:

312/10000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 1237/148, 2377/148, 2378/148  o łącznej powierzchni 867 m2       

    lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,75 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 4, usytuowany w segmencie nr 7a budynku mieszkalnym nr 7-7a położonym w Świętochłowicach przy ul. Pocztowej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 312/10000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działek o numerach ewidencyjnych: 1237/148, 2377/148, 2378/148  o łącznej powierzchni 867 m2      

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:

     120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
      użytkowanie, najem lub dzierżawę:

      sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy