Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do najmu położonej w rejonie ul. Wolnego

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do najmu położonej w rejonie ul. Wolnego

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do najmu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00007891/5, prowadzony  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.619,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  21 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z części działki ewidencyjnie oznaczonej numerem  915/185, w obrębie Chropaczów, położona w rejonie ul. Wolnego,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: garaż murowany,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

67,39 zł + Vat,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz z tytułu najmu płatny w stosunku miesięcznym, do ostatniego dnia danego danego,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu najmu podlega waloryzacji w oparciu    o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego, 11.Informacje o przeznaczeniu, do oddania w najem lub dzierżawe: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego

pokój nr 112, tel. 32 3491932

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy