Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położony w Świętochłowicach przy ul. Średniej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położony w Świętochłowicach przy ul. Średniej

Świętochłowice,

MK.6840.18.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00014748/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
    Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G. 470

2) powierzchnia nieruchomości:

    82/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym:  1168/187 o powierzchni 963 m2       

    lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,53 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 8,78 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 3, usytuowany w segmencie nr 14 budynku mieszkalnym nr 14-14a położonym w Świętochłowicach przy ul. Średniej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 82/1000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1168/187 o powierzchni 963 m2      

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:

     105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
      użytkowanie, najem lub dzierżawę:

      sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu