Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że l zostały zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone   w Tczewie przy ul. Głowackiego, obręb 12

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że l zostały zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone   w Tczewie przy ul. Głowackiego, obręb 12

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie
(II piętro) oraz na stronie internetowej: http://www.bip.tczew.pl zostały zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do oddania
w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone   w Tczewie przy ul. Głowackiego, obręb 12:

dz. nr 1/4, część dz. 1/5, część dz. 13, część dz. 15, część dz.23/4, część dz. 23/5, część dz. 23/6, dz. 25/1, dz. 25/2, część dz. 25/3, część dz. 27/1, część dz. 27/2, część dz. 27/5 i dz. 29/40.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu