Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3: działka nr 61/1, obręb 4, ul. Gdańska.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3: działka nr 61/1, obręb 4, ul. Gdańska.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Tczewie (II piętro) oraz na stronie internetowej: http://www.bip.tczew.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3: działka nr 61/1, obręb 4, ul. Gdańska.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie