Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000.

Przedmiotem przetargu miała być dzierżawa pawilonu handlowego (parter), o pow. 58,41 m2, położonego w Tczewie na targowisku miejskim przy ul. Franciszka Żwirki (działka nr 32/46, obręb 5, KW nr GD1T/00027711/7).                 

Przyczyna odwołania przetargu:

Prezydent postanawia odwołać niniejszy przetarg z powodu zmiany planów gospodarczych.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty niezwłocznie.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na:

– tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (II piętro),

– stronie internetowej: www.bip.tczew.pl,

– stronie internetowej: www.infopublikator.pl,

– w prasie wydanie lokalne Gazety Wyborczej w zasięgu pomorskim.   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego