Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Wójt Gminy Bogdaniec

na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości I wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w roku 2023

lp.Opis nieruchomościPołożenieNr działkiPowierzchnia nieruchomości
w ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNumer księgi wieczystejCena nieruchomości w złotych bez VATForma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Szkolna231/210,08 haDecyzja o warunkach zabudowy 39/2010 z 18.05.2010r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoGW1G/00048836/175.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin1500/47 1499/60,0587 ha 0,0236 haNieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2MN1-funkcja mieszkaniowa.
GW1G/00080523/0 GW1G/00071705/4
85.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Polna405/20,1438 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 85/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/385.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Polna405/30,1531 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 84/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/385.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Polna405/40,1466 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 82/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/385.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Polna405/50,1549 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 83/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/385.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaBogdaniec ul. Polna405/80,2466 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 86/2008 z 2008-11-17. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.GW1G/00103313/3130.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin ul. Graniczna14920,0601 haNieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem MN- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.GW1G/00049042/585.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJeżyki87/10,03 haNieruchomość nie jest położona
w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Brak decyzji o warunkach zabudowy. Oznaczenie użytku
w ewidencji gruntów Br R IVa.
GW1G/00063724/45.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin114/10,33 haDla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 26/2022 z dnia 29.04.2022 r. na budowę budynku handlowo-usługowego. Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne-RIVa.GW1G/00105009/3300.000,00 zł.Przetarg nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa w dniu 15 lutego.2023 r.

Termin wywieszenia: 4 stycznia 2023 r.

Termin zdjęcia: 25.01.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.