Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Wójt Gminy Bogdaniec

na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) podaje do publicznej wiadomości III wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w roku 2023

lp.Opis nieruchomościPołożenieNr działkiPowierzchnia nieruchomości
w ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNumer księgi wieczystejCena nieruchomości w złotych bez VATForma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaŁupowo ul. Topolowa128/300,1078 haOznaczenie użytku w ewidencji gruntów RIVb i RV –grunty orne. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 58/2018 z dnia 10.08.2018r.GW1G/00104544/885.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin ul. Osiedlowa1519/4 oraz ¼ udziału w działce 1519/70,0874 haNieruchomość oznaczona nr 1519/4 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 stanowi drogę wewnętrzną.GW1G/00105009/3110.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin ul. Osiedlowa1519/5 oraz ¼ udziału w działce 1519/70,1005 haNieruchomość oznaczona nr 1519/5 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 stanowi drogę wewnętrzną.GW1G/00105009/3130.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin ul. Osiedlowa1519/6 oraz ¼ udziału w działce 1519/70,0661 haNieruchomość oznaczona nr 1519/6 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 stanowi drogę wewnętrzną.GW1G/00105009/390.000,00 zł.Przetarg nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa w dniu 30.05.2023 r.

Termin wywieszenia: 18.04.2023 r.

Termin zdjęcia: 9.05.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE