Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bocheński

podaje do publicznej wiadomości

W dniach od 07.07.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w odniesieniu do której przeznaczono do zbycia prawo użytkowania wieczystego   w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Powyższy wykaz został zamieszczony także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz na stronie Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz obejmuje nieruchomość składającą się z działki nr 177/12 o pow. 0,01 ha, położonej w miejscowości Ujazd, Gmina Trzciana, powiat bocheński, województwo małopolskie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18