Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bocheński

podaje do publicznej wiadomości

W dniach od 07.07.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w odniesieniu do której przeznaczono do zbycia prawo użytkowania wieczystego   w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Powyższy wykaz został zamieszczony także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz na stronie Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz obejmuje nieruchomość składającą się z działki nr 177/12 o pow. 0,01 ha, położonej w miejscowości Ujazd, Gmina Trzciana, powiat bocheński, województwo małopolskie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ