Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Starosta Brodnicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno.

OGŁOSZENIE

Starosta Brodnicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno.

GG.6821.1.2022

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.)

STAROSTA BRODNICKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno, oznaczonej działką nr 209 o pow. 1,5100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1B/00012493/2, przez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia o długości 196,5 m.

Ponadto Starosta Brodnicki wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica, pokój nr 4, tel. 56 4950802  i wykazały prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości. Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 14 lipca 2022 r.

                                                                                                                  Starosta Brodnicki

                                                                                                                  /-/ Piotr Boiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno