Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Ochaby Wielkie

OGŁOSZENIE

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Ochaby Wielkie

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2021r., poz. 1899 ze zm.),                                                       na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie

ogłasza

            zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Ochaby Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 260/18 i dz. 258/4. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z zadaniem pn.: „Modernizacja linii SN relacji: GPZ Skoczów (ciąg Oczyszczalnia 1) pomiędzy sł. BBC92850-BBC092898 i GPZ Strumień (ciąg Ochaby Dębina) pomiędzy słupami BBC076122-BBC076131” .

            Ze względu na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłej Helenie Pagieła c. Pawła i Emilii, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości. W związku z powyższym,  nieruchomość położoną w Ochabach Wielkich, oznaczoną jako dz. 260/18 i dz. 258/4 traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  w  rozumieniu art. 113 ust. 6 ww. ustawy.

            Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się  do  Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do dz. 260/18 i dz. 258/4, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.40.2022.Bk, tel. 334777423

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości