Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej jako dz. 790/39.

OGŁOSZENIE

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej jako dz. 790/39.

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 ), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 790/39. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z inwestycją pn.: „ Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka – Skoczów SG/00060715”.

            Współwłaściciel nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe. Na podstawie art. 113 ust. 7 ww. ustawy, powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

            Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.78.2022.Si, tel. 334777429

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu