Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6612
/
/
Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Rogajny, gmina Pasłęk

OGŁOSZENIE

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Rogajny, gmina Pasłęk

Elbląg 2022-09-15

I N F O R M A C J A

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z  art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124a i 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Elbląski

informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym :

  • dz. nr 63, obręb Rogajny, gmina Pasłęk,

w celu założenia i przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pasłęk – Morąg poprzez podwieszenie napowietrznych przewodów linii oraz posadowienie jednego stanowiska słupowego

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 43.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.