Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

OGŁOSZENIE

Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Gostyń, dnia 18 kwietnia 2023 r.

GN.NA.6821.2.2023

INFORMACJA STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej Gostyń tom 7 karta 182B, poprzez zezwolenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu na założenie i przeprowadzenie urządzenia wodociągowego oraz urządzenia kanalizacyjnego.

Wg wpisu w księdze wieczystej dawnej nieruchomość stanowiła własność Julianny Bobkiewicz. W ewidencji gruntów i budynków, jako właściciel nieruchomości wpisany jest Władysław Dybczyński.

Osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103, tel. 65 575 25 37 – w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Z up.

Starosty Gostyńskiego

  Geodeta Powiatowy

Andrzej Pospieszyński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE