Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku firmy RESPON Paweł Piórkowski, działającej na zlecenie firmy NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Skały gm. Nowa Słupia

OGŁOSZENIE

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku firmy RESPON Paweł Piórkowski, działającej na zlecenie firmy NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Skały gm. Nowa Słupia

Kielce, dn. 20.07.2023 r.

Znak: GN-I.6821.2.13.2023.KS

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./

STAROSTA  KIELECKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku firmy RESPON Paweł Piórkowski, działającej na zlecenie firmy NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Skały gm. Nowa Słupia, oznaczonej jako działka o numerze 312, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS o śr. 10,5 mm po istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością OPS S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna,  przebiegającej przez działkę nr 312 Skały gm. Nowa Słupia.

Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości nr 312 dotyczy pasa nieruchomości linii napowietrznej o długości 2,60 m i szerokości 3,0 m co stanowi łączny obszar ograniczenia 7,80 m2 przy całkowitej powierzchni nieruchomości wynoszącej 0,0800 ha.

            Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 104, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Otrzymują:

– strony wg odrębnego rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ