Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Cmolasie, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2554

OGŁOSZENIE

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Cmolasie, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2554

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124, art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Cmolasie, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2554 poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr ewid. 2561/7, 2559, 2447, 2446/1, 2444, 2443, 2442/2, 2432/2, 2432/1, 2431/2, 2431/1, 2430/9, 2430/7, 2430/3, 2430/6, 2429/3, 2429/1, 2426/3 i 2554 położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Cmolas w gminie Cmolas”.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. 17 744 57 52, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości zostaną wszczęte postępowania administracyjne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy