Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Krośnieński informuje, że wydano dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowościach Kopytowa, Żeglce, Zręcin w gminie Chorkówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński informuje, że wydano dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowościach Kopytowa, Żeglce, Zręcin w gminie Chorkówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

STAROSTA KROŚNIEŃSKI                                                                                               Krosno, 2022-11-28

38-400 KROSNO

ul. Bieszczadzka 1

ABS.6740.1.67.2022.AD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Krośnieńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), zwanej „specustawą drogową”, zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. wydano dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowościach Kopytowa, Żeglce, Zręcin w gminie Chorkówka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, objętą wnioskiem na działkach:

I. Działki wchodzące pod inwestycję bez podziału

gmina Chorkówka, obręb Kopytowa:  453, 896, 1177, 1863/1, 1863/2, 488, 533, 866, 911, 1561

gmina Chorkówka, obręb Zręcin:  429

gmina Chorkówka, obręb Żeglce:  594, 635, 1531, 343/2, 344, 422, 447, 450/2, 613, 644

(podkreślono działki wód płynących – wg art. 20a ustawy)

II. Działki wchodzące pod inwestycję z podziałem

gmina Chorkówka, obręb Kopytowa: 

487 (487/1, 487/2), 488 (488/1, 488/2), 535/1 (535/2, 535/3), 721/2 (721/3, 721/4), 866 (866/1, 866/2), 889 (889/1, 889/2), 891 (891/1, 891/2), 892/2 (892/3, 892/4), 893 (893/1, 893/2), 894/1 (894/3, 894/4), 894/2 (894/5, 894/6), 895 (895/1, 895/2), 897/1 (897/5, 897/6), 897/3 (897/7, 897/8), 897/4 (897/9, 897/10), 898 (898/1, 898/2), 899 (899/1, 899/2), 900 (900/1, 900/2), 901 (901/1, 901/2), 903 (903/1, 903/2), 904 (904/1, 904/2), 905 (905/1, 905/2), 906/2 (906/3, 906/4), 907 (907/1, 907/2), 908 (908/1, 908/2), 1156 (1156/1, 1156/2), 1157 (1157/1, 1157/2), 1609 (1609/1, 1609/2), 1610 (1610/1, 1610/2), 1611 (1611/1, 1611/2), 1612/1 (1612/3, 1612/4), 1612/2 (1612/5, 1612/6), 1616/1 (1616/5, 1616/6), 1616/3 (1616/7, 1616/8), 1616/4 (1616/9, 1616/10), 1617/1 (1617/6, 1617/7), 1617/3 (1617/8, 1617/9), 1720 (1720/1, 1720/2), 1722 (1722/1, 1722/2), 1723 (1723/1, 1723/2), 1729 (1729/1, 1729/2), 1732/1 (1732/3, 1732/4), 1745/1 (1745/4, 1745/5), 1745/2 (1745/6, 1745/7), 1746 (1746/1, 1746/2), 1747 (1747/1, 1747/2), 1758/1 (1758/9, 1758/10), 1780 (1780/1, 1780/2), 1791/2 (1791/5, 1791/6), 1791/3 (1791/7, 1791/8), 1792/1 (1792/3, 1792/4), 1792/2 (1792/5, 1792/6), 1793/1 (1793/4, 1793/5), 1793/2 (1793/6, 1793/7), 1793/3 (1793/8, 1793/9), 1795 (1795/1, 1795/2), 1796 (1796/1, 1796/2), 1811 (1811/1, 1811/2)

gmina Chorkówka, obręb Zręcin: 

428/1 (428/5, 428/6), 428/2 (428/7, 428/8), 428/3 (428/9, 428/10), 428/4 (428/11, 428/12), 430 (430/1, 430/2), 433 (433/1, 433/2), 434 (434/1, 434/2), 435 (435/1, 435/2), 436 (436/1, 436/2), 451 (451/1, 451/2), 453 (453/1, 453/2), 455/7 (455/8, 455/9), 457/1 (457/3, 457/4), 459 (459/1, 459/2), 460/1 (460/3, 460/4), 460/2 (460/5, 460/6), 463 (463/1, 463/2), 466/2 (466/3, 466/4), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 471/2 (471/3, 471/4), 474/2 (474/12, 474/13), 481 (481/1, 481/2), 487/4 (487/8, 487/9), 487/6 (487/10, 487/11), 1779/1 (1779/3, 1779/4), 1779/2 (1779/5, 1779/6),

gmina Chorkówka, obręb Żeglce

130/2 (130/3, 130/4), 131 (131/1, 131/2), 132/1 (132/3, 132/4, 132/5), 134/1 (134/3, 134/4), 135/1 (135/3, 135/4), 253 (253/1, 253/2), 254 (254/1, 254/2), 255 (255/1, 255/2), 285 (285/1, 285/2), 286 (286/1, 286/2, 286/3), 288 (288/1, 288/2), 290 (290/1, 290/2), 291 (291/1, 291/2), 294 (294/1, 294/2), 304/2 (304/6, 304/7), 341/6 (341/7, 341/8), 343/1 (343/6, 343/7), 343/2 (343/3, 343/4, 343/5), 347 (347/1, 347/2), 348 (348/1, 348/2), 349 (349/1, 349/2), 355/3 (355/5, 355/6), 355/4 (355/7, 355/8), 359 (359/1, 359/2), 360 (360/1, 360/2), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2), 438/3 (438/5, 438/6), 440 (440/1, 440/2), 441/1 (441/3, 441/4), 441/2 (441/5, 441/6), 442 (442/1, 442/2), 443 (443/1, 443/2), 444 (444/1, 444/2), 445 (445/1, 445/2), 447 (447/1, 447/2, 447/3, 447/4), 450 (450/1, 450/2), 470 (470/1, 470/2), 471 (471/1, 471/2), 479 (479/1, 479/2), 480 (480/1, 480/2), 491 (491/1, 491/2), 492 (492/1, 492/2), 499 (499/1, 499/2), 500 (500/1, 500/2), 519 (519/1, 519/2), 521/1 (521/3, 521/4), 521/2 (521/5, 521/6), 522 (522/1, 522/2), 523/1 (523/3, 523/4), 523/2 (523/5, 523/6), 528/1 (528/8, 528/9), 528/3 (528/5, 528/6, 528/7), 528/4 (528/10, 528/11), 529/1 (529/3, 529/4), 529/2 (529/5, 529/6), 530 (530/1, 530/2), 531/1 (531/5, 531/6), 531/2 (531/11, 531/12), 531/3 (531/7, 531/8), 531/4 (531/9, 531/10), 532/1 (532/5, 532/6), 533 (533/1, 533/2), 536/1 (536/3, 536/4), 536/2 (536/5, 536/6), 538 (538/1, 538/2), 539 (539/1, 539/2), 540 (540/1, 540/2), 543 (543/1, 543/2), 544 (544/1, 544/2), 545 (545/1, 545/2), 567 (567/1, 567/2), 570 (570/1, 570/2), 571 (571/1, 571/2), 572 (572/1, 572/2), 573 (573/1, 573/2), 588 (588/1, 588/2), 589 (589/1, 589/2), 590/1 (590/3, 590/4), 590/2 (590/5, 590/6), 591/1 (591/5, 591/6), 593/1 (593/3, 593/4), 595/2 (595/3, 595/4), 597/4 (597/7, 597/8), 597/5 (597/9, 597/10), 601/1 (601/3, 601/4), 601/2 (601/5, 601/6), 602/1 (602/7, 602/8), 602/3 (602/9, 602/10), 602/5 (602/11, 602/12), 615/1 (615/4, 615/5), 615/2 (615/6, 615/7), 616 (616/1, 616/2), 633 (633/1, 633/2), 634 (634/1, 634/2), 636 (636/1, 636/2), 639 (639/1, 639/2), 640 (640/1, 640/2), 641 (641/1, 641/2), 1054 (1054/1, 1054/2), 1055/1 (1055/3, 1055/4), 1055/2 (1055/5, 1055/6), 1068 (1068/1, 1068/2), 1069 (1069/1, 1069/2), 1070 (1070/1, 1070/2), 1071 (1071/1, 1071/2), 1072 (1072/1, 1072/2), 1076 (1076/1, 1076/2), 1079/4 (1079/6, 1079/7), 1081/5 (1081/8, 1081/9, 1081/10), 1082 (1082/1, 1082/2, 1082/3), 1083/3 (1083/5, 1083/6), 1084 (1084/1, 1084/2), 1085/1 (1085/4, 1085/5), 1085/3 (1085/6, 1085/7), 1086 (1086/1, 1086/2), 1087/1 (1087/6, 1087/7), 1087/2 (1087/3, 1087/4, 1087/5), 1104/3 (1104/8, 1104/9), 1121 (1121/1, 1121/2), 1308/1 (1308/3, 1308/4), 1364 (1364/1, 1364/2), 1365 (1365/1, 1365/2), 1390/2 (1390/3, 1390/4), 1402 (1402/1, 1402/2), 1403 (1403/1, 1403/2), 1404 (1404/1, 1404/2), 1420 (1420/1, 1420/2), 1423 (1423/1, 1423/2), 1425 (1425/1, 1425/2), 1428/1 (1428/3, 1428/4), 1428/2 (1428/5, 1428/6), 1692/3 (1692/4, 1692/5),

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki

powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

gmina Chorkówka, obręb Żeglce: 

539 (539/1, 539/2), 567 (567/1, 567/2).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką

 zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym)

O wydaniu decyzji zezwalającej na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Ponadto informacja – obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostaje wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Chorkówce i w Starostwie Powiatowym w Krośnie oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 14 dni, a także w prasie lokalnej.

Strona może w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska – Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój nr 605, telefon kontaktowy: 13 43 75 763.

Z up. STAROSTY

Katarzyna Staroń-Wilk

Naczelnik Wydziału

Architektury,

Budownictwa i  Środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE L Nr119), zwane dalej RODO informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie jest Pan Jaromir Kranc, dane kontaktowe: iodo@powiat.krosno.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, telefon 13 43 75 831

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania. W związku z wyżej wymienionymi przepisami archiwalnymi realizacja Pani/Pana prawa do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art.17 i 18 RODO) jest możliwe jedynie w momencie wygaśnięcia obowiązku archiwizacji,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa przetwarzanie.

Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw wyżej wymienionych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listowanie na adres podany w pkt 2, skorzystać  z platformy e-PUAP, lub telefonicznie: 13 43 75 831. 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.