Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Starosta Lubelski informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Lubelski:

informuje, że

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9

na tablicy ogłoszeń na I piętrze w budynku A

został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

– działka nr 335/14 o pow. 0,0729 ha obręb ewidencyjny Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, księga wieczysta nr LU1I/00271083/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy  Lublin – Zachód w Lublinie 

informacja – Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, pok. nr 101, budynek A

tel. (0-81) 52 86 661

wz. Starosty  Lubelskiego

   Andrzej Chrząstowski   

    Wicestarosta Lubelski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.