Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Puławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oznaczonej jako działka nr 482 o pow. 0,1835 ha, obr. Choszczów, gm. Kurów

OGŁOSZENIE

Starosta Puławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oznaczonej jako działka nr 482 o pow. 0,1835 ha, obr. Choszczów, gm. Kurów

Puławy, dnia 22 marca 2023 r.

ZN.6821.64.2022.SG

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344),

STAROSTA PUŁAWSKI,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oznaczonej jako działka nr 482 o pow. 0,1835 ha, obr. Choszczów, gm. Kurów, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Choszczów i Bronisławka” polegającej na budowie nowej sieci wodociągowej i przyłączy, która zastąpi wysłużoną sieć azbestową.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie wszczęte postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie  2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Zgłoszenie może również zostać dokonane w formie pisemnej poprzez przesłanie wyjaśnień wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługiwanie danej osobie ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości na następujący adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

Z up. STAROSTY

Sylwester Grzechnik

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.