Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Suski, informuję że będzie zamieszczony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kurowie, gm. Stryszawa

OGŁOSZENIE

Starosta Suski, informuję że będzie zamieszczony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kurowie, gm. Stryszawa

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa, na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 – z późn. zm. ), informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w BIP, w dniach od 08 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. włącznie, zamieszczony będzie wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kurowie, gm. Stryszawa. Informacje: tel. ( 0-33 ) 875-78-28

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.